Cenník - kurzy

V prvej tabuľke sú ceny za naše kurzy, a individuálne hodiny s Jamesom. Ceny sú rovnaké pre osobné aj online verzie kurzov, a zahrňujú všetky učebné materiály.

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

​SK3111000000002629771311

Prosím, aby ste uhradili kurz najneskôr do konca prvého týždňa od začatia kurzu.

Nové kurzy od 26. septembra

Cenník - skúšky

V druhej tabuľke sú dátumy na najbližšie skúšky. (Je možné, že ústna časť skúšky bude v iný deň, ako písomná, ale nestáva sa to často).

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

​SK3111000000002629771311

Všetky platby musíme obdržať do registračného termínu, ak nie, nemôžme Vás zaregistrovať na skúšky.

Zápis na skúšky v decembri je do 21. októbra


KURZY
všeobecná angličtina22 x 80 min.€220
FCE & CAE22 x 80 min.€220
konverzácia11 x 80 min.€120
intenzívna príprava na FCE/CAE/IELTS9 x 80 min.€120
Blorko pre deti11 x 60 min.€100
Individual 3005 x 60 min.€170
Individual 40010 x 40 min.€210
Individual 60010 x 60 min.€300

SKÚŠKY
Cambridge English: Key (KET)tbc€105
Cambridge English: Preliminary (PET)tbc€125
Cambridge English: First (FCE)10/12/22€195
Cambridge English: Advanced (CAE)10/12/22€205
Cambridge English: Proficiency (CPE)4/12/22€215
Cambridge English: Starters tbc€62
Cambridge English: Moverstbc€62
Cambridge English: Flyerstbc€65