Cenník - kurzy

V prvej tabuľke sú ceny za naše kurzy, a individuálne hodiny s Jamesom. Ceny sú rovnaké pre osobné aj online verzie kurzov, a zahrňujú všetky učebné materiály.

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

SK50 8330 0000 0026 0200 6636

Prosím, aby ste uhradili kurz najneskôr do konca prvého týždňa od začatia kurzu.

Nové kurzy od 9. januára

Cenník - skúšky

V druhej tabuľke sú dátumy na najbližšie skúšky. (Je možné, že ústna časť skúšky bude v iný deň, ako písomná, ale nestáva sa to často).

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

​SK3111000000002629771311

Všetky platby musíme obdržať do registračného termínu, ak nie, nemôžme Vás zaregistrovať na skúšky.

Zápis na skúšky v apríli je do 10. marca


KURZY
všeobecná angličtina22 x 80 min.€220
FCE & CAE22 x 80 min.€220
konverzácia11 x 80 min.€120
intenzívna príprava na FCE/CAE/IELTS9 x 80 min.€120
Blorko pre deti10 x 50 min.€110
Individual 3005 x 60 min.€170
Individual 40010 x 40 min.€210
Individual 60010 x 60 min.€300

SKÚŠKY
Cambridge English: Key (KET)tbc€110
Cambridge English: Preliminary (PET)tbc€130
Cambridge English: First (FCE)22/04/23€200
Cambridge English: Advanced (CAE)22/04/23€210
Cambridge English: Proficiency (CPE)tbc€220
Cambridge English: Starters tbc€65
Cambridge English: Moverstbc€65
Cambridge English: Flyerstbc€66