Cenník - kurzy

V prvej tabuľke sú ceny za naše kurzy, a individuálne hodiny s Jamesom. Ceny sú rovnaké pre osobné aj online verzie kurzov, a zahrňujú všetky učebné materiály.

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

SK50 8330 0000 0026 0200 6636
.
Prosím, aby ste uhradili kurz najneskôr do konca prvého týždňa od začatia kurzu.
.

Nové kurzy od 15. apríla

Cenník - skúšky

V druhej tabuľke sú dátumy na najbližšie skúšky. (Je možné, že ústna časť skúšky bude v iný deň, ako písomná, ale nestáva sa to často).

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

SK31 1100 0000 0026 2977 1311

Všetky platby musíme obdržať do registračného termínu, ak nie, nemôžme Vás zaregistrovať na skúšky.

Zápis na skúšky v júni je do 3. mája


KURZY
všeobecná angličtina20 x 80 min.€220
FCE & CAE18 x 80 min.€200
konverzácia10 x 80 min.€120
intenzívna príprava na FCE/CAE/IELTS8 x 80 min.€120
Blorko pre deti10 x 40 min.€90
Individual 3005 x 60 min.€190
Individual 40010 x 40 min.€240
Individual 60010 x 60 min.€340

SKÚŠKY
Cambridge English: Key (KET)08/06/24€115
Cambridge English: Preliminary (PET)08/06/24€135
Cambridge English: First (FCE)15/06/24€200
Cambridge English: Advanced (CAE)15/06/24€220
Cambridge English: Proficiency (CPE)tbc€230
Cambridge English: Starters tbc€65
Cambridge English: Moverstbc€68
Cambridge English: Flyerstbc€70