Cenník - kurzy

V prvej tabuľke sú ceny za naše kurzy, a individuálne hodiny s Jamesom. Ceny sú rovnaké pre osobné aj online verzie kurzov, a zahrňujú všetky učebné materiály.

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

SK50 8330 0000 0026 0200 6636
.
Prosím, aby ste uhradili kurz najneskôr do konca prvého týždňa od začatia kurzu.
.

Nové kurzy od 25. septembra

Cenník - skúšky

V druhej tabuľke sú dátumy na najbližšie skúšky. (Je možné, že ústna časť skúšky bude v iný deň, ako písomná, ale nestáva sa to často).

Môžete zaplatiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na toto číslo účtu:

SK31 1100 0000 0026 2977 1311

Všetky platby musíme obdržať do registračného termínu, ak nie, nemôžme Vás zaregistrovať na skúšky.

Zápis na skúšky v decembri je do 14. októbra


KURZY
všeobecná angličtina22 x 80 min.€240
FCE & CAE22 x 80 min.€240
konverzácia11 x 80 min.€130
intenzívna príprava na FCE/CAE/IELTS9 x 80 min.€130
Blorko pre deti10 x 50 min.€120
Individual 3005 x 60 min.€190
Individual 40010 x 40 min.€240
Individual 60010 x 60 min.€340

SKÚŠKY
Cambridge English: Key (KET)tbc€110
Cambridge English: Preliminary (PET)tbc€130
Cambridge English: First (FCE)17/06/23€200
Cambridge English: Advanced (CAE)17/06/23€210
Cambridge English: Proficiency (CPE)tbc€220
Cambridge English: Starters tbc€65
Cambridge English: Moverstbc€65
Cambridge English: Flyerstbc€66