Všeobecné kurzy angličtiny

.

V kurzoch všeobecnej angličtiny sa naučíte efektívne a sebavedomo komunikovať. Predovšetkým budete veľa rozprávať, ale tiež … viac

.

Cambridgeské skúšky a certifikáty FCE, CAE, CPE a IELTS

.

Cambridge ESOL examinations (“Cambridgeské skúšky”) sú medzinárodne uznávaným ukazovateľom Vašej úrovne angličtiny … viac

Konverzačné kurzy angličtiny

.

Kurzy zamerané na konverzáciu v anglickom jazyku sa odohrávajú jedenkrát v týždni. Vo všetkých kurzoch vyučuje James Blore … viac

.

Registrácia na Cambridgeské skúšky FCE, CAE a CPE

.

Jazyková škola The School of Blore Vás na skúšku aj zaregistruje a vybaví všetky formality bez akéhokoľvek dodatočného poplatku … viac

Príprava na Cambridgeské skúšky FCE, CAE a CPE

.

Ponúkame Vám dva typy kurzov, ktoré sú zamerané na prípravu na skúšky: štandardný a intenzívny. Vo všetkých kurzoch vyučuje James Blore … viac

.

Kurzy angličtiny pre deti a mládež

.

V jazykovej škole The School of Blore – Blorko máme bohaté, dlhoročné skúsenosti s výučbou detí a mládeže vo veku od 7 do 15 rokov … viac