Cambridgeské skúšky

Cambridge ESOL examinations (“Cambridgeské skúšky”) sú medzinárodne uznávaným ukazovateľom Vašej úrovne angličtiny. Sú podmienkou prijatia na mnoho univerzít, môžu nahradiť maturitnú skúšku a takisto môžu presvedčiť Vášho budúceho zamestnávateľa o kvalite Vašich jazykových zručností. Pre mnohých slúžia aj ako osobná motivácia.

Úrovne a uznávanie skúšok

Existujú rôzne úrovne Cambridgeských certifikátov. Medzi najuznávanejšie patria FCE, CAE a CPE, ktoré sú podľa CEFR rámca na úrovni B2, C1 a C2. FCE certifikát je akceptovaný mnohými zamestnávateľmi a univerzitami na Slovensku. Britské univerzity majú náročnejšie požiadavky a od uchádzačov vyžadujú skúšky CAE a CPE. Cambridgeská „Recognition Database” poskytuje viac informácií o tom, ktoré certifikáty sú uznávané univerzitami a inštitúciami po celom svete.

IELTS

Ďalšou Cambridgeskou skúškou je IELTS, ktorá sa čiastočne líši od spomínaných skúšok. Má obmedzenú platnosť a nie je rozdelená na viacero úrovní. Uchádzači absolvujú skúšku a dostanú výsledok v rozmedzí od 1 do 9, podľa toho, akí boli úspešní. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.


Ako Vám môžeme pomôcť

zapísať

chcem sa registrovať na FCE, CAE alebo CPE

viac

pripraviť

chcem sa pripraviť na FCE, CAE, CPE alebo IELTS

viac

Jazyková škola The School of Blore ponúka všetky služby týkajúce sa skúšok. Môžeme Vám pomôcť rozhodnúť sa, ktorá skúška je pre Vás vhodná, zabezpečiť všetko potrebné k registrácii a ponúknuť niekoľko kurzov prípravy na skúšky. Vo všetkých prípravných kurzoch vyučuje James Blore – vysokokvalifikovaný FCE a CAE skúšajúci s bohatou praxou.

Ak máte akékoľvek otázky nielen o skúškach, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak neviete, ktorá skúška je pre Vás vhodná, radi Vám pomôžeme rozhodnúť sa na základe nezáväzného a bezplatného vstupného testu.