Konverzačné kurzy angličtiny

Kurzy zamerané na konverzáciu v anglickom jazyku sa odohrávajú jedenkrát v týždni. Vo všetkých kurzoch vyučuje James Blore a maximálny počet študentov je dvanásť. Každá deväťdesiat minútová hodina je venovaná jednej hlavnej téme, napríklad zdraviu, kultúre, alebo voľnému času, od ktorej sa odvíjajú jednotlivé aktivity.

Precvičíte si konverzáciu vo dvojici, v skupine a samozrejme aj priamo s Jamesom. Naučíte sa sebavedomo vyjadriť svoj názor, prípadne prekonáte strach používať anglický jazyk medzi ľuďmi. Hodiny sa venujú aj gramatike a rozvoju slovnej zásoby, ale menej ako v kurzoch všeobecnej angličtiny.

Máte záujem? Kontaktujte nás teraz a dohodnite si termín nezáväzného a bezplatného vstupného testu. James Blore Vás osobne zaradí do správnej skupiny tak, aby ste mali spolužiakov s rovnakým stupňom znalosti angličtiny. Informácie o dátumoch konania kurzov a ich cenách nájdete v cenníku. V cene je vždy zahrnuté zaradenie do kurzu a všetky učebné materiály.

Máte záujem o intenzívne štúdium? Vyskúšajte naše kurzy všeobecnej angličtiny.

Zvažujete absolvovanie Cambridgeskej skúšky v najbližších šiestich mesiacoch? Prihláste sa na kurz intenzívnej prípravy na Cambridgeské skúšky.

„Každý má možnosť vyjadriť sa, komunikovať… Hodiny majú rôznu podobu, niekedy dominujú hry, inokedy diskusia, čítanie, gramatika, počúvanie nahrávok, sledovanie videa. Lektori sú vždy pripravení, pomáhajú, povzbudzujú a motivujú. Určite odporúčam!“

– Denisa (Advanced Conversation) a synovia (Blorko)

.

„What I like most about The School of Blore is the focus on spoken communication. It’s great that I can speak with my classmates about the topics, and not just with the teacher. I also really like the topics of conversation, which certainly aren’t boring!“

– Richard (Upper Intermediate)