Kurzy angličtiny pre deti a mládež

blorko classroom

V jazykovej škole The School of Blore – Blorko máme bohaté, dlhoročné skúsenosti s výučbou detí a mládeže vo veku od 7 do 15 rokov. Učiteľky sú vysokokvalifikované, profesionálne a skúsené. V útulnej triede, kde prebiehajú kurzy, majú študenti jedinečnú príležitosť pracovať s anglickým jazykom. V jednom trimestri Váš syn alebo dcéra absolvuje jedenásť šesťdesiat minútových hodín, ktoré sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, osvojenie si základov komunikácie a porozumenie anglickej gramatiky.

Našim cieľom je, aby si Vaše deti vďaka starostlivo pripraveným aktivitám a projektom nové učivo zapamätali už počas hodiny a zároveň si nové poznatky ihneď precvičili. V našich kurzoch sa deti veľké množstvo informácií naučia aj prostredníctvom hier a skupinových aktivít. Všetky učebné materiály sú zahrnuté v cene kurzu. Trieda je vybavená aj malou detskou knižnicou, ktorej služby sú rovnako bezplatné.


Deti sú zaradené do skupín podľa stupňa znalosti jazyka a veku. Veríme, že sa dokážu učiť efektívnejšie v menších skupinkách a preto počet detí v Blorko skupine je 4 až 8. Z tohto dôvodu si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste nás v prípade záujmu kontaktovali čo najskôr. Informácie o dátumoch konania kurzov a ich cenách nájdete v cenníku.

Anglické knihy

  • Independent Usborne Organiser
  • Dagmar and her daughter
  • Ako darček

Ponúkame aj široký výber anglických kníh pre deti a mládež od popredného britského vydavateľstva Usborne, víťaza ceny Vydavateľa detských kníh roku 2014. Viac…