Príprava na maturitu


Zmaturuj sebavedome a úspešne! Počas vyučovacích hodín študent získa prehľad o rozsahu témy, zlepší si ústny a písomný prejav, naučí sa zvládať posluchové cvičenia k daným témam a čo je najdôležitejšie – bude vedený k tomu, aby svoje teoretické poznatky o gramatike používal aj v praxi.

Kurz vyučuje Lýdia Hančariková a maximálny počet študentov v skupine je osem. Kurz prebieha dvakrát v týždni, v pondelok a vo štvrtok od 14:15 do 15:15.

Kurz je určený pre študentov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku (na úrovni B2). Cieľom kurzu je dosiahnuť, aby študent dokázal:

♦ porozumieť myšlienkam zložitejšieho textu, ktorý je zameraný na konkrétne ako aj abstraktné témy
♦ spontánne a plynule komunikovať (bez vážnejších problémov)
♦ vytvoriť jednoznačný, podrobný text na rôzne témy a vysvetliť svoj postoj k nastolenému problému porovnávaním kladných a záporných stránok

Lýdia Hančariková

♦ čítať články a správy týkajúce sa súčasných problémov
♦ porozumieť rozsiahlejšiemu prehovoru a prednáške a zároveň sledovať zložitejšiu argumentáciu na tému, ktorá je známa
♦ porozumieť televíznym správam a programom zameraným na súčasné dianie

Máte záujem? Kontaktujte nás teraz a dohodnite si termín nezáväzného a bezplatného vstupného testu. James Blore sa s Vami porozpráva o úrovni Vašej angličtiny a odpovie na Vaše otázky. Informácie o dátumoch a cenách nájdete v cenníku. V cene je vždy zahrnuté zaradenie do kurzu a všetky učebné materiály.