Meno a Priezvisko

  Email

  Kurz

  ('waiting list' = kurz je momentalne plný, ale máme zoznam záujemcov, ak by niekto výpadol)

  Vaša správa (voliteľná)

  Od odberu newslettru sa môžete odhlásiť kedykoľvek kliknutím na link nachádzajúci sa v každom newslettri, alebo zaslaním emailu na newsletter@blore.sk. Bližšie informácie nájdete tu.

  Prečítal/a som a súhlasím s dole uvedenými podmienkami. Tiež súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). Bližšie informácie nájdete tu.


  Terms and Conditions


  The School of Blore si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, do ktorého sa prihlásilo menej ako 6 ľudí. Ak vás nemôžeme presunúť do inej vhodnej triedy, vrátime vám peniaze v plnej výške. Iné formy refundácie sa môžu uskutočniť iba v prípade výnimočných okolností (napr. vážna choroba, sťahovanie). Žiadosť o refundáciu sa musí podať písomne a doručiť Dagmar Blore v priebehu prvých dvoch týždňov vyučovacieho obdobia. Ak bude schválená, vrátime vám obnos, v ktorom sa z celkovej ceny kurzu odráta čiastka za absolvované hodiny. Takto vyrátaný obnos vám vyplatíme v hotovosti.