Meno a Priezvisko

  Email

  Kurz*

  *Ak vidíte 'waiting list' vedľa Vami vybraného kurzu, to znamená, že kurz je momentalne plný, ale máme zoznam záujemcov, ak by niekto výpadol

  Od odberu newslettru sa môžete odhlásiť kedykoľvek kliknutím na link nachádzajúci sa v každom newslettri, alebo zaslaním emailu na newsletter@blore.sk. Bližšie informácie nájdete tu.

  Prečítal/a som a súhlasím s dole uvedenými podmienkami. Tiež súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). Bližšie informácie nájdete tu.


  Terms and Conditions


  The School of Blore si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, do ktorého sa prihlásilo menej ako 6 ľudí. Ak vás nemôžeme presunúť do inej vhodnej triedy, vrátime vám peniaze v plnej výške. Iné formy refundácie sa môžu uskutočniť iba v prípade výnimočných okolností (napr. vážna choroba, sťahovanie). Žiadosť o refundáciu sa musí podať písomne a doručiť Dagmar Blore v priebehu prvých dvoch týždňov vyučovacieho obdobia. Ak bude schválená, vrátime vám obnos, v ktorom sa z celkovej ceny kurzu odráta čiastka za absolvované hodiny. Takto vyrátaný obnos vám vyplatíme v hotovosti.